Gyakori kérdések

Itt választ kaphat a leggyakoribb kérdésekre. Ha van más kérdése, forduljon bizalommal hozzánk.

ELŐJEGYZÉS

MILYEN IRATOKRA VAN SZÜKSÉG A KÖZJEGYZŐNÉL

Amikor az ügyvéd megjelenik az előzetesen lefoglalt időpontban, az alábbi iratokra van szüksége:

 1. A hitelesítendő dokumentum(ok).
 2. Fényképes, a személyazonosságot igazoló igazolvány (például útlevél, jogosítvány vagy személyazonossági igazolvány).
 3. Lakcímet igazoló igazolvány (például jogosítvány, számlakivonat vagy közművesítési száma, e két utóbbit az elmúlt 3 hónapban kellett kibocsátani).
 4. Más, a közjegyző által igényelt/ megbeszélt dokumentum.
 5. Ha az ügyfél jogi személy, akkor ellenőriznünk kell, hogy a megjelent személy jogosult aláírni a jogi személy nevében, Ezért szükség van a cég Igazgatótanácsa által kibocsátott határozatra vagy a cég dokumentumaira, amelyek bebizonyítják ezt a jogosultságot.
SZÜKSÉG VAN ELŐJEGYZÉSRE?

Szívesen segítünk akkor is, ha az ügyfél nem jegyeztette elő magát, de azt szeretnénk, ha az ügyfél előzetesen bejelentkezik nálunk. Ha nincs előjegyzése, akkor az ügyfél kénytelen várni, amíg egy közjegyző időt szakít rá.

MENNYI IDEIG TART?
 • A közjegyzőnél eltöltött idő függ az elvégzendő munkálatok jellegétől.
 • Általában nem tart többet harminc percnél.
FIZETÉS
 • Az American Express által kibocsátott kártya kivételével elfogadunk bármilyen hitelkártyát vagy bankkártyát. A fizetség fontsterlingben történik, banki átutalással vagy készpénzben.
 • Ha másként nem állapodunk meg az ügyféllel, annak ki kell fizetnie az előleget, a rendelés véglegesítése után pedig az ügyfél kiegyenlíti a teljes összeget.
ELŐJEGYZÉS A KÖZJEGYZŐI IRODÁN KÍVÜLI MEGBESZÉLÉSRE
 • Ha ön nem tud személyesen eljönni hozzánk, mi elmegyünk önhöz.
 • London minden részében rendszeresen látogatjuk ügyfeleinket.
 • Ilyen esetben kiszállási díjat is kell fizetni, ami hozzáadódik a közjegyzői honoráriumhoz.
ELŐJEGYZÉS HÉT VÉGÉN
 • Szívsen teszünk eleget a hét végén esedékes előjegyzésnek is.
 • Ellátogathatunk mi ügyfeleinkhez, vagy várjuk ügyfeleinket irodánkba.
 • Hét végi szolgáltatásnyújtáskor fix többletösszeget számolunk fel a közjegyzői honorárium mellett.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

MIT JELENT KÖZJEGYZŐNEK LENNI?
A közjegyzők közhivatalnokok, akiket engedélyeztek az iratok és dokumentumok érvényességének nemzetözi igazolására. A világban bárhol működő kormányok, törvényszékek, nagykövetségek, társaságok, ügyvédek és magánszemélyek bízhatnak a közjegyzők által összeállított vagy hitelesített iratok helyességében. Következtetésképpen szigorúan betartandó törvényes kötelességünk megbizonyosodni arról, hogy a megszerkesztett iratok megfelelnek a törvényes előírásoknak, és azok a személyek, akik hozzánk fordulnak, jogosultak az illető dokumentum aláírására. Úgyszintén kötelesek vagyunk iktatni és megőrizni minden, általunk kibocsátott dokumentum egy példányát, ezekről bármikor másolatot kérhetnek a hatóságok.
MIKOR VAN SZÜKSÉG KÖZJEGYZŐRE?
Több esetben előfordul, hogy az embereknek közjegyzőre van szükségük, mint például külföldi tulajdonjog megszerzése, külföldi bankszámla nyitása, meghatalmazás megszerkesztése, dokumentumok hitelesített másolatának, típusvizsgálati tanúsítványok kibocsátásakor, külföldi cég vagy cégkirendeltség nyitásakor, dokumentumok közjegyzői hitelesítésekor, ha külföldön köt házasságot stb.

A közjegyzői szolgáltatás igénybe vétele azon ország törvényes előírásaitól függ, ahol majd a dokumentumot felhasználják. Például, ha ön nincs Olaszországban, de ha ott akar ingatlant vásárolni, akkor fel kell hatalmaznia egy olaszországi ügyvédet, hogy az lebonyolítsa az ingatlan-vásárlást és bejegyezze az ön javára az illető ingatlan tulajdonjogát.

Ezeket az ügyleteket meghatalmazás által lehet lebonyolítani, amelyet ön vásárlói minőségben aláír egy közjegyző előtt. Senki más előtt nem kell aláírni ilyen iratot. A közjegyző tanúsítja az ön személyazonosságát, és megbizonyosodik arról, hogy ön jogosult aláírni az illető iratot, megértette az ön által aláírandó irat tartalmát, továbbá a közjegyző is aláírja és ellátja bélyegzőjével az illető dokumentumot.

Nagyon gyakran az apostille-ra azért van szükség, hogy ellenőrizzék a dokumentumon szereplő közjegyző aláírását és bélyegzőjét. Ilyen esetben a dokumentumot felülhitelesítéssel kell ellátni, amely által Nagy-Britannia és a Commonwealth Külügyminisztériuma igazolja a közjegyző aláírásának és bélyegzőjének érvényességét. Ez úgy valósul meg, hogy hitelesítéskor a dokumentum hátlapjára csatolják Nagy-Britannia és a Commonwealth Külügyminisztériuma hivatalos tanúsítványát, amely Apostille néven ismert. Az Apostille a Hágai Egyezmény által nemzetközileg elismert tanúsítás.
MIT JELENT A DOKUMENTUM HITELESÍTÉSE?
A hitelesítés egy fogalom, miszerint az illető dokumentumot hitelesíti Nagy-Britannia és a Commonwealth Külügyminisztériuma (FCO) és/vagy azon állam konzulátusa, ahol az iratot felhasználják. Azon országok esetében, akik ratifikálták az 1961-es Hágai Egyezményt, az FCO általi hitelesítés általában az egyedül szükséges felülhitelesítés. Ezt „Apostille“-nak nevezik.

Az FCO jelenleg 30,00£-t (standard szolgáltatás) és 75,00£-t (Express szolgáltatás) igényel az apostille-ért.

Tanáccsal tudunk szolgálni arra nézve, hogy szükség van konzulátusi hitelesítésre, Minden konzulátus külön árlistát alkalmaz, a procedúrák és a kibocsátás időtartama pedig esetenként változó.
Kérjük, ne feledkezzen meg aról, hogy pusztán a közjegyzői hitelesítés nem elegendő akkor, ha az illető ország igényli a Hágai Apostille-t.

Következtetésképpen az ügyfélnek érdeklődnie kell annál a hatóságnál, aki átveszi öntől a végleges dokumentumot.
MI AZ APOSTILLE?
Az Apostille a nagy-britanniai és a Commonwealth Külügyminisztériuma (FCO) által kibocsátott tanúsítvány. Igazolja azt a tényt, hogy a dokumentumot az a személy írta alá, akinek az aláírása a dokumentumon található. Leggyakrabban ez egy közjegyző aláírása, de az FCO más aláírásokat is hitelesít, például anyakönyvvezetők aláírásait is (a Nagy-Britanniában kibocsátott dokumentumok esetében). Minden dokumentumot külön apostille-lel látnak el.