KÖZJEGYZŐI TANÚSÍTÁSOK / HITELESÍTÉSEK

A közjegyző magán és jogi személyek nyilatkozatait hitelesíti, úgy mint meghatalmazásokat, saját felelősségre adott nyilatkozatokat, közjegyző által kibocsátott iratokat és a Kereskedelmi Hivatal (Companies House) iratait

MIKOR VAN SZÜKSÉG KÖZJEGYZŐRE?

A közjegyző önállóan hitelesíti a törvényes dokumentumokat és tranzakciókat, főleg ha ezeket az iratokat külföldi hatóságoknál fogják bemutatni, illetve használni.

A közjegyző által elvégzett hitelesítés biztosítja a közjegyző által aláírt iratok hitelességét, és biztonságot nyújt arra nézve, hogy ezek az iratok teljes mértékben megfelelnek a jogi követelményeknek.

A közjegyző hitelesíti a neki eredeti példányban bemutatott dokumentumokat, mint például útleveleket, közművesítési számlákat, okleveleket és anyakönyvi kivonatokat.

MIT AJÁNLUNK?

Széles körű közjegyzői szolgáltatásokat nyújtunk széles körű jogi dokumentumok tanúsítása és hitelesítése érdekében, magán- és jogi személyeknek egyaránt.

Az alábbiakban közlünk néhány dokumentumtípust, amelyeket hitelesíthetünk:
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
 • Kiskorú UK-beli gyermekek esetében kibocsátott meghatalmazások tanúsítása/ hitelesítése
 • Kiskorú gyermekek utazása miatt kibocsátott nyilatkozatok tanúsítása/hitelesítése
 • Gépkocsi bejegyzése miatt kibocsátott meghatalmazások tanúsítása/hitelesítése
 • Ingó/ingatlan javak adásvétele miatt kibocsátott meghatalmazások tanúsítása/ hitelesítése
 • Saját felelősségre adott nyilatkozatok
 • Bíróságnak adott nyilatkozatok
 • Írásos nyilatkozatok
 • Útlevél-másolat hitelesítése
 • Oklevélmásolatok hitelesítése, tanulmányi iratok másolatainak hitelesítése
 • Anyakönyvi iratok másolatainak hitelesítése
 • Keresetek megfogalmazása
 • Jelzáloggal kapcsolatos iratok
 • Tulajdonszerzéssel kapcsolatos közjegyzői iratok
 • Örökbefogadáshoz szükséges dokumentumok
 • Jogi igazolások
 • Társasági iratok (lásd alábbiakat)
 • Jelzálog megszerzéséhez szükséges iratok hitelesítése, romániai Első otthon lakásvásárlási program keretében
 • Munkaszerződések, fizetést igazoló bizonyítványok, P60, bérpapír
JOGI SZEMÉLYEKNEK
 • Meghatalmazások
 • Saját felelősségre/eskü alatt tett nyilatkozatok
 • Ünnepélyes nyilatkozatok
 • Hitelképességi tanúsítványok/cégkivonatok
 • Jogi bizonyítványok
 • Alapító okiratok
 • Statútumok és Alapító iratok
 • Útlevélmásolat hitelesítése
 • Más iratok másolatainak hitelesítése
 • Kereskedelmi márkák odaítélése
 • Írásos nyilatkozatok
 • Keresetek megfogalmazása
 • Kölcsönadási egyezmények
 • Jelzáloggal kapcsolatos iratok hitelesítése
 • Ingatlan javak megvásárlásával kapcsolatos közjegyzői iratok hitelesítése
Tanácsadás, árajánlat kérése, illetve a fentebb fel nem sorolt dokumentumra vonatkozó tájékozódás céljából kérjük, írjon e-mail-t az alábbi címre info@authenticanotaries.co.uk, vagy hívjon minket az alábbi telefonszámon +44 (0) 20 3950 6499. Ha óhajtja, töltse ki a kérdéseket tartalmazó nyomtatványt.
Jó ötlet, ha a kérdéseket tartalmazó nyomtatvánnyal együtt elküldi nekünk a hitelesítendő dokumentumok másolatát, mert akkor pontos árat tudunk mondani.